Wpisz kod bez kropki, przecinków i spacji
szukanie zaawansowane

Szybkie wybieranie

Wczytywanie

Kategorie

Dobór części

Znasz model maszyny a nie znasz części. Kliknij poniżej

Bestsellers

Artykuły » Regulamin

1. Strony i przedmiot transakcji


1. Sklep Internetowy www.asi-filter.pl, działający pod adresem www.asi-filter.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową części i akcesoriów do maszyn przemysłowych.
2. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna.
3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest firma Air Solutions International Michal Ciesielski, Os. Jana III Sobieskiego 23/12  60-688 Poznań   NIP:972-097-79-57
4. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.asi-filter.pl w chwili składania zamówienia.
5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.

6. W sklepie asi-filter.pl zakupujesz zamienniki oryginalnych części - symbole zamienników podane są w nawiasach przy każdej z pozycji.
7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
 

2. Składanie i potwierdzanie zamówień


1. Składanie zamówień w Sklepie www.asi-filter.pl odbywa się poprzez:
- wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.asi-filter.pl;
- przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklepu -  biuro@asi-filter.pl lub biuro@airsolutions.pl
2. Każde zamówienie złożone w Sklepie www.asi-filter.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest mejlową przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 16.00 (dotyczy dni roboczych).
4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem asi-filter.pl

3. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury proforma wystawianej przez Sklep.
- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
2. Towar zostaje wysłany do Nabywcy po wpłynięciu należności na konto ASI lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty faksem lub przez e-mail.
 

4. Termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie. Standardowo wynosi on od 24h do 5 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.
2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane w niezależnych przesyłkach przy czym Nabywca pokrywa koszty wyłącznie jednej przesyłki.
3. ASI zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
4. Dostawy produktów zamawianych w ASI realizowane są na terenie całego kraju.
5. Dostawy krajowe realizowane są przesyłką kurierską.
6. Opłata za każdą przesyłkę uzależniona jest od wielkości zamówienia - szczególy dostępne w dziale Transport. W przypadu płatności za pobraniem do wartości zamówienia doliczana jest kwota 7 PLN.
7. Zamówienia o wartości ponad 500 PLN realizujemy bezpłatnie na terenie całego kraju.
8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 

5. Gwarancja


1. Wszystkie towary dostępne w ASI są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 

6. Reklamacje i zwroty


1. Reklamacja/zwrot będą rozpatrywane tylko po wypełnieniu (pełnym) formularza zwrotu/reklamacji, zwrot towaru bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia(czas na sprawdzenie, porównanie danej części).
2. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep ASI. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 

7. Ochrona prywatności i inne prawa


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ASI danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

   przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
6. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko w pełnej kompletacji wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, czy montażu. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, na nim spoczywa również odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

oraz

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

9. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. ASI zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.
 

Realizacja zamówień


Czas realizacji zamówienia podajemy, licząc tylko dni robocze.
Prosimy szczególnie dokładnie sprawdzić wszystkie dane, wypełniając formularz z zamówieniem.

Jeśli zamówią Państwo większą liczbę egzemplarzy tej samej pozycji, może się zdarzyć, że nasz zapas się skończy i będziemy musieli sprowadzić ją od dostawcy, wtedy czas kompletowania paczki się wydłuży.
 

Potwierdzanie złożonego zamówienia 


Wkrótce po złożeniu zamówienia prześlemy do Ciebie e-mailem informację o jego przyjęciu. Jeżeli jako formę zapłaty wybrałeś zaliczenie pocztowe, prosimy o jego potwierdzenie. Potwierdzenia dokonasz, wysyłając do nas e-mail zwrotny. Realizację zamówienia rozpoczniemy zaraz po otrzymaniu potwierdzenia. Pamiętaj! Do momentu otrzymania Twojego potwierdzenia realizacja zamówienia jest wstrzymana. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, korzystaj z adresu: biuro@asi-filter.pl lub biuro@airsolutions.pl.


Koszyk

Produkty: 0 szt
Cena brutto: 0,00 PLN zł
Cena netto: 0,00 PLN zł

Zobacz koszyk

Logowanie

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, możesz to zrobić klikając tutaj

TARGI 2018

 

 

XII Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki HaPeS już za nami

 

23 - 25 października 2018

 

 

Transport

Dostawa przy zakupach powyżej 700zł netto - GRATIS !

EFC 01C - węglowy - 3/8" - 60 m3/h
EFC 01C - węglowy - 3/8" - 60 m3/h
Cena: 535,05 PLN
642,06 PLN

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'ASI-FILTER' stanowi zaproszenie do składania ofert.
Sklepy internetowe cStore